Podmienky používania

Vitajte na našej webovej stránke. Ak chcete pokračovať a využívať túto webovú stránku, musíte súhlasiť s dodržiavaním nasledovných zásad a podmienok používania.  Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto podmienok a zásad, prosím nevyužívajte túto webovú stránku. Výraz „webová stránka“ alebo „my“ odkazuje na majiteľa webovej stránky. Výraz „vy“ sa vzťahuje na užívateľa alebo návštevníka našej webovej stránky. Používanie tejto webovej stránky je predmetom nasledovných podmienok použitia:

  • Táto stránka nie je určená pre užívateľov mladších ako 13 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov a chcete stránku používať, čestne prehlasujete a registráciou potvrdzujete, že súhlas s pravidlami a používaním našej internetovej stránky vyslovil jeden z rodičov alebo zákonný zástupca.
  • Beriete na vedomie, že obsah stránok tohto webu je len informatívneho charakteru, pre bežné použitie. Vyhradzujeme  si právo na zmenu a odstránenie obsahu, vrátane vášho používateľského obsahu, bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Používanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov na tejto webovej stránke je výhradne na vlastné nebezpečenstvo, za ktoré nenesieme zodpovednosť.
  • Táto webová stránka obsahuje materiál, ktorý môže byť vlastnený alebo licencovaný nami. Kopírovanie je zakázané s výnimkou výslovného povolenia. Neoprávnené používanie tejto webovej stránky môže viesť k nároku na náhradu škody a / alebo môže byť považované za trestný čin.
  • Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok.
  • Súhlasíte s tým, že prostredníctvom tejto stránky nebudete publikovať žiaden nelegálny obsah, pornografický obsah a nevyžiadanú reklamu (spam). Zároveň upozorníte majiteľa webovej stránky, ak uvidíte, že iní používatelia to robia.
  • Príspevky odporujúce vyššie uvedeným pravidlám budú správcom portálu zmazané bez predchádzajúceho varovania.

Užívateľom, ktorí porušia tieto pravidlá môžu byť bez ďalšieho upozornenia zrušené ich účty, prípadne zamedzená možnosť publikovať na web iným spôsobom.