Ochrana osobných údajov

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky. Tieto zásady ochrany osobných údajov vám poskytnú informácie ako využívame získané osobné informácie na tejto webovej stránke. Prosím prečítajte si tieto zásady ochrany osobných údajov pred používaním webovej stránky alebo odosielaním akýchkoľvek osobných informácií. Používaním webovej stránky súhlasíte s postupmi opísanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tieto postupy môžu byť zmenené, ale akékoľvek zmeny budú zverejnené a budú sa vzťahovať len na činnosti a informácie poskytnuté v budúcnosti, nie so spätnou platnosťou. Odporúčame vám skontrolovať zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek navštívite našu stránku, sledovať zmeny v zásadách a ubezpečiť sa, že rozumiete, ako osobné informácie vami poskytnuté využívame. Poznámka: Postupy ochrany súkromia zverejnené v zásadách ochrany osobných údajov platia len pre túto webovú stránku. Ak sa rozhodnete viazať k iným webovým stránkam, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov na konkrétnych webových stránkach.

Zhromaždovanie informácií

Vaše osobné údaje poskytnuté pre komunitný portál KinoFilmy.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v  súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  • Tieto informácie slúžia len na splnenie vašej konkrétnej požiadavky v rámci poskytovaných služieb a zaregistrovanie Vás do odoberania noviniek e-mailom.
  • Spracovávame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail.
  • Registráciou nám dávate súhlas na spracovanie, zhromažďovanie a uchovanie Vašich osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  • Registráciou prehlasujete, že ste sa oboznámili s obsahom tejto stránky, že poskytujete svoje osobné údaje dobrovoľne a ste si vedomý toho, že Vaše osobné údaje (meno, priezvisko) môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na stránke sprístupnené tretím osobám (používateľom).

Súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov nám poskytujete na dobu neurčitú a môžete ho kedykoľvek odvolať zrušením Vášho používateľského profilu (spôsobom uvedeným priamo v profile), alebo písomnou žiadosťou zaslanou na email: info@kinofilmy.sk

Poskytovanie informácií

Zaväzujeme sa neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom.

Zabezpečenie informácií.

Vaše osobné a súkromné údaje sú zabezpečené a chránené. Iba oprávnení zamestnanci majú k týmto informáciám prístup.

Kontakt

Ak máte nejaké otázky, pripomienky či komentáre k našim zásadám ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať pomocou prostriedkov poskytnutých na tejto webovej stránke.

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto zásad. Akékoľvek zmeny týchto zásad budú zverejnené.

Posledná aktualizácia: 27.11.2015